Ученици в Пиринско учат за социалното предприемачество

Ученици в Пиринско учат за социалното предприемачество
Снимка: ОИЦ-Благоевград

11 средни училища от Благоевградска област, 20 учители и над 350 ученици участват в InnoSchool - пилотно обучение по социално предприемачество в България. За повечето от тях то стартира в началото на учебната година и въпреки предизвикателствата на пандемичната обстановка и онлайн обучението, вече е в заключителната си фазаПроект „Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от средните училища чрез иновативна система за обучение” – Innoschool се занимава с потребността от промяна на системата, за да се преодолеят ниската предприемаческа култура и недостатъчна ангажираност към социалните иновации и предприемачеството още от юношеските години. Основната цел на InnoSchool е да укрепи социалните иновации и предприемаческия дух на учениците от средните училища чрез разработване, тестване и въвеждане на високо иновативна система за обучение (ILS InnoSchool), съчетавайки иновации, представени на юношите, за постигане на привлекателност и образователно въздействие.

Партньори по проекта са научни и бизнес организации, НПО, държавни институции от цяла Европа. От българска страна партньори са Бизнес инкубатор – Гоце Делчев и Регионално управление на образованието в Благоевград. Проектът се финансира по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейския инструмент за съседство.

В пилотното обучение в България се включиха паралелки в редовна форма от Благоевградска област, както и смесени групи ученици в извънкласни форми на обучение от училища с различна насоченост. Редовните мониторингови срещи показаха, че и учители, и ученици споделят позитивна нагласа към ILS  обучителната система. Учениците виждат възможност чрез нея да развият нови умения и придобият опит в предприемачеството, като в същото време се научат да допринасят и за общността. 6 от училищата вече завършиха пилотното обучение и излъчиха екипите – победители в ILS играта. До края на февруари 2021 и останалите пилотни училища ще приключат ILS обучението. Във финално междуучилищно състезание, екипите-победители от всяко училище ще имат възможност да представят социалните бизнес идеи, които са разработили.

 Задачата на партньорите по проекта и привлечените в Консултативната група специалисти и заинтересовани лица ще бъде да проучат какви са ефектите от прилагането на обучителната система ILS в клас и какви са предложенията за подобряването ѝ. Това на практика означава разработването на високо иновативна система за обучение, фактически нов тип педагогика, включваща процес на участие и дизайн, която обединява (чрез работилници, консултативни групи, фокус групи) учители и ученици, представители на бизнеса, публични институции, всички заинтересовани от подкрепата за образователната система за по-добро осигуряване на предприемачески умения у младите хора.

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини