Реклама и тарифа

ДО ЦИК /с копие до Сметната палата/

относно: условия, ред и тарифи на новинарски сайт Илинден Прес за отразяване на предизборната кампания за местните избори за кмет и общински съветници на 29 октомври 2023 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание на член 198, ал. 5-6 от Изборния кодекс, предоставяме на Централната избирателна комисия и Сметната палата условията, реда и тарифите на Новинарски сайт за Югозападна България "Илинден Прес" за предоставяне на възможност за публикации, свързани с предизборната кампания за местните избори за кмет и общински съветници.

ОФЕРТА

За предизборната кампания за местните избори новинарски сайт http://ilindenpres.bg/ предлага възможност за информационно обслужване на всички участници.    

Това включва пълно отразяване на събития, свързани с дейността  и инициативите на партиите и инициативните комитети - прессъобщения, новини, репортажи, интервюта, платформата на организацията, банер.

Цена на единични публикации:

прессъобщения и новини - текст и 4 снимки - 100 лв. при предоставена от поръчителя информация. При наше авторство цената е 150 лева.

Банер с размери 468х60 пиксела или 300х250 – 200 лв. за периода на цялата кампания. 

Интервю от 150 реда - 100 лв.

Репортаж от събитие със снимки в секция Фото новини  - 100 лв.

Пакетна цена – пълно информационно обслужване по време на цялата предизборна кампания: 2000 лева. Цената включва неограничен брой новини, съобщения, снимки.

Цената е валидна при предоставено от поръчителя съдържание. За създадено от Илинден Прес съдържание е в сила друга цена – 3000 лева.

Публикациите са обозначени с етикет „Политическа реклама”.

За повече информация се свържете с нас на тел. 0888 19 17 17, 0888 86 99 93

или на имейл: info@ilindenpres.bg

ГЕРБ-договор-24