Община Струмяни приключи успешно изпълнението на социален проект

Снимка: Община Струмяни
Снимка: Община Струмяни

Със заключителна пресконференция приключиха дейностите по изпълнение на проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни”. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

„Чрез изпълнението на проекта е постигната основната му цел за създаване на условия за независим и достоен живот на хората с психични разстройства, чрез предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите“. Това коментира по време на събитието Фиданка Котева - заместник-кмет на община Струмяни и ръководител на проекта. Постигнати са и поставените специфични цели, коментира тя. Първата от тях е осигуряване на качествени социални услуги за лица, настанени в специализирани институции с недобри условия на живот и качество на грижата и поетапно закриване на Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Раздол. Създадени са четири нови социални услуги на територията на Община Струмяни - Център за грижа за лица с психични разстройства. Развита и с повишена ефективност е системата за дългосрочна грижа и социални услуги в общността.

В резултат на реализираните дейности са назначени повече от 40 служители в новоизградените центрове, сключени са над договора с потребители за ползване на услугата, разработени са повече от 60 индивидуални програми за мотивация и психологическа подкрепа, доставено е оборудване.

Стойността на проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни” е 1 312 757.48 лв., 85% от които са финансиране от Европейския съюз. В екипа, работил по проекта, участват представители на Общинска администрация - Струмяни, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград и дирекция "Социално подпомагане“ – Сандански, както и чрез асоциирано партньорство Министерство на здравеопазването и Държавно психиатрична болница в гр. Нови Искър.

 

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини