Трима трудови медиатори ще назначи община Сатовча

Трима трудови медиатори ще назначи община Сатовча
Снимка: Община Сатовча, архив

Община Сатовча ще назначи трима трудови медиатори след провеждането на конкурс. Те ще работят по проект „Социално-икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование и работа на уязвими групи в община Сатовча”. Той се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Кандидатите трябва да умеят да обобщават и анализират информацията, да проучват и обобщават различни практики, проблеми и алтернативни решения, да са комуникативни, да мога да работят в екип.

Трудовите медиатори ще обслужват търсещите работа лица - групите в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи, продължително безработни лица, безработни лица с трайни увреждания, безработни от ромската общност и др. Приоритет за тях ще бъде работата с безработни от ромската общност.

При равни други условия, представители на групите в неравностойно положение на пазара на труда ще се назначават с предимство. Те ще работят и в сградата на общината, и на терен.

Минималните изисквания към кандидатите са да имат завършено основно образование, да принадлежат към местна уязвима етническа общност, да владеят езика на въпросната общност, да са компютърно грамотни. Изборът на трудов медиатор ще се осъществи на два етапа: разглеждане на постъпилите документи от комисия и провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини