За първи път у нас ЮЗДП ще отглежда фиданки по европейски модел

За първи път у нас ЮЗДП ще отглежда фиданки по европейски модел
Снимки: Илинден прес

Югозападното държавно предприятие ще произвежда 1,4 милиона фиданки годишно. С тях ще бъдат залесявани увредени от пожари или вредители горски терени. А тези площи не са никак малко. Анализът сочи, че увредените територии в Натура 2000 в цялата страна, към края на 2017 година, са 9200 хектара, като най-голямата част от увредени площи е точно на територията на ЮЗДП, където 5500 хектара трябва да бъдат наново залесени.

Сега това ще стане възможно благодарение на мащабния проект, който Югозападното предприятие и Горска семеконтролна станция-София реализират. Той се изпълнява с  финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на Европейската комисия.

Вчера, по повод Седмицата на гората, директорът на предприятието - инж. Дамян Дамянов, мениджърът на проекта - Теодор Тодоров, служители и експерти представиха първата в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки за горското стопанство с голям капацитет и съпътстваща инфраструктура. Съоръжението е доставено от Швеция, където от 40 години се произвеждат фиданки по тази технология.

Поточната линия е разположена в разсадника на Държавно горско стопанство - София в село Локорско. Там е изградена и съпътстващата инфраструктура - модерна оранжерия за доотглеждане на фиданките, както и напълно автоматизирани поливни инсталации.

Всичко започва преди няколко години, когато се ражда идеята и у нас да бъде въведена такава модерна система за произвеждане на контейнерни фиданки.

"Реализацията на този голям проект не беше никак лесна, защото никой не го е правил в България, а по света от 40 години се произвеждат фиданки по такава технология. Имаше известна съпротива от някои експерти, които твърдяха, че у нас подобно нещо няма как да стане, имаше много инфраструктурни проблеми, организационни трудности, но за щастие ръководството на предприятието застана твърдо зад проекта - финансово, организационно и експертно. Имахме пълната им подкрепа и нещата се случиха", доволен е от постигнатите резултати днес мениджърът на проекта Теодор Тодоров.

Поточната линия може да произвежда различни иглолистни и широколистни дървесни видове.  Поточната линия с изключителна прецизност подготвя семенцата, засява ги в малки контейнери, полива и ги наторява. След това готови контейнери се преместват в модерна оранжерия, която е с площ около един декар. Малките фиданки ще останат в парника докато израснат и не бъдат така уязвими от атмосферните виляния.

"Първите две седмици от покълването на семенцата растенията са много уязвими заради късните пролетни мразове и могат да измръзнат. Затова засетите контейнери се внасят в оранжерията и се отглеждат на закрито две-три седмици, докато покълнат, поникнат и леко вдървенеят младите фиданки. След това се изнасят отвън и се отглеждат", разказва мениджърът на проекта Теодор Тодорово.

Оранжерията, изградена по проекта, е снабдена с автоматизирано проветрение и с модерна напоителна инсталация. Това позволява да се програмира целия процес - кога и колко да се полива и наторява.

Прихващането на произведените по тази фиданки е много по-голямо в сравнение с грешките, допускани при залесяването на фиданки с така наречения гол корен.

"Тъй като в момента има проблем с работната ръка в цялата страна в горския сектор, включително  в залесяването и лесокултурните дейности, когато един работник не е обучен, шансът да направи грешка е огромен. Грешките тук не се прощават. Те водят до изсъхване на фиданките. Ние залесяваме и с доброволци, и с наети фирми, но процентът на прихващане е много нисък, първо заради грешките, второ, защото климатът е много променен. Ако след залесяване имаме един месец без валежи, шансът фиданките да се прихванат е минимален. Тези рискове отсъстват при фиданките, произведени в контейнери, тъй като те са със закрити корени и когато са в защитена среда шансът да се прихванат е много по-голям. При тази система директно с торфа се засяват в гората", обяснява Теодор Тодоров.

В момента ЮЗДП работи по нов проект, който е продължение на досегашния, за изготвяне на анализ за това как се променя климата, как ще се променят изискванията на всичките горски хабитати, за да може горските служители предварително да знаят къде какви видове да залесяват.

"Идеята е не да садим всичко и да чакаме да видим дали то ще се хване или ще изсхъне, а предварително да планираме къде какво да залесяваме. Също така смятаме на много места в Натура 2000, където са залесени иглолистни култури, които страдат, тъй като не е там мястото им, да ги подменим с естествените видове, които са по-устойчиви на пожари, на съхнене и на вредители. Защото тези тенденции се наблюдават в момента в цялата страна и трябва да действаме изпреварващо", категоричен е мениджърът на проекта.

Теодор Тодоров смята, че са нужни и законодателни промени, за да се улесни работата на лесовъдите. Когато трябва да се изсече една култура, която е засадена на неправилното място и тя страда, по сегашното законодателство трябва да се изчакат 80 години, за да може да се отсече. "Като видим, че тя е огнище на вредители, например, трябва да имаме възможност да я премахнем по-рано и да засадим естествени гори на нейното място, които ще бъдат много по-устойчиви и много по-продуктивни", дава пример Тодоров.

Освен поточна линия за производство на фиданки, ЮЗДП е изградило и модерна хладилна камера с хранилищна генна банка за съхраняване на семена от горско дървесни видове, което ще позволи те да се съхраняват до 15-20 години. Това е особено важно за някои широколистни видове като дъб и бук, той като те не семеносят всяка година, а през 4-5 години. Това ще позволи ЮЗДП винаги да разполага с нужното количество семена при нужда хладилна камера с хранилища генна банка за съхраняване на семена от горско дървесни видове

Поточната линия има висока производителност. За един вегетационен период фиданките ще бъдат готови за залесяване на горски територии.

За да стане една фиданка готова за залесяване по традиционния начин отнема от две до 4 години, докато в случая за един сезон тя е готова да бъде засадена, увери Теодор Тодоров.

Системата разполага с машини за обезкриляване на иглолистните видове, има шишаркосушилня, заложено е фиданките да растат с еднаква скорост, да има еднакви разходи, предварително се тества кълняемостта на семената, след това се използва годният материал.

В рамките на проекта са установени източници за събиране на семена от всеки един горски хабитат, от всеки един вид, когато се залесява в дадена зона.

"Процентът на прихващане и оцеляване на фиданките с гол корен е доста нисък, тъй като могат да се увредят корените при изваждането, при съхранението, освен това грешките при залесяването са страшно много. Докато при контейнерното производство фиданките излизат с компост, те са напоени, наторени и дори и да има лоши метеорологични условия, те имат много по-големи шансове да се прихванат. Всъщност прихващането при тази технология е 97 процента, докато при другите пада под 30 процента", категоричен е експертът на ЮЗДП.

ОЩЕ СНИМКИ ОТ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МОДЕРНАТА ПОТОЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ ВИЖТЕ ВЪВ ФОТО НОВИНИ 

ИЛИ ТУК:http://ilindenpres.bg/vip-novini/33-za-purvi-put-u-nas-yuzdp-she-otglezhda-fidanki-po-evropejski-model/

Коментари

    Няма добавени коментари!

Напиши коментар:

Въведете кода от картинката!

Още новини