Депутати от ГЕРБ с питане за ин витро процедурите и спешните центрове

Депутати от ГЕРБ с питане за ин витро процедурите и спешните центрове
Александър Мацурев

Министърът на здравеопазването проф. Николай Петров даде отговор на петъчния парламентарен контрол на въпроси на народните представители на ГЕРБ от Благоевградска област.

Народният представител Стефан Апостолов постави питането за безлимитното финансиране на процедури за асиситирана репродукция, какви са реалните стъпки на Министерството на здравеопазването за своевременно получаване на достъп до ин витро процедури и какви промени се подготвят в нормативната уредба.

Министърът на здравеопазването подчерта, че един от приоритетите на правителството е осигуряване на по-добър достъп на двойките с репродуктивни проблеми до методите на асистираната репродукция, за които държавата осигурява финансиране чрез Центъра за асистирана репродукция.

„Първата стъпка в тази насока, която правителството предприе в началото на мандата е промяната на Постановление №374 на Министерски съвет от 2016 г., обнародвана в Държавен вестник през май 2017 г. С нея се дава възможност при изчерпване на средствата за дейности по асистирана репродукция, утвърдени по бюджета на Министерството на здравеопазването, министърът на здравеопазването да предприема действия за осигуряване на допълнителни средства за тези дейности. По този начин се гарантира пълното финансиране на дейностите, заплащани от Центъра за асистирана репродукция”, каза проф. Николай Петров.

Работна група от изявени специалисти в областта на асистираните репродуктивни технологии, представители на фондация „Искам бебе“, експерти от Центъра за асистирана репродукция и Министерство на здравеопазването подготвят проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция.

Проф. Петров уточни,  че вече са направени и обсъдени редица предложения за промяна на нормативните изисквания, които да облекчат процедурите за кандидатстване, да се гарантира финансирането и др.

„Промените в Правилника на Центъра ще бъдат предложени за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗ и на портала за обществени консултации към Министерски съвет след промяна в Постановление № 25 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция, каза още министърът.

Народният представител Александър Мацурев постави въпрос за работата на министерството по програмата „Региони в растеж” по приоритетна ос 4 „Регионална здравна структура”, чрез която е предвидено модернизация на спешната медицинска помощ.

Проф. Петров заяви, че се предвижда  изпълнението на голям инвестиционен проект, свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна с общ бюджет 163 502 132,68 лева.

„Дейностите ще обхванат спешните отделения на 34 лечебни заведения, 27 центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и разкритите към тях над 204 филиали и изнесени екипи за спешна медицинска помощ (ФСМП). С цел гарантиране прозрачност и ефикасност на подготовката и представянето на проектното предложение в процеса бе включен и JASPERS като наблюдател и консултант,” уточни проф. Петров.

Изготвена е и приета Пътна карта за подготовката на проекта, в която са разписани детайлно предстоящите за изпълнение дейности, отговорните институции, както и срок за осъществяването им.

Министърът на здравеопазването уточни, че след подаване на проектното предложение от страна на Министерството, същото подлежи на оценка от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и от Европейската комисия.

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини