Горски установиха незаконно отсечени дървета край Якоруда

Снимки: ЮЗДП
Снимки: ЮЗДП

Проверките продължават заради констатираното нарушение на 20.11.2022 г. Тогава беше задържан автомобил, собственост на фирма „Диамант Рубин“ ЕООД, в с. якорудското село Конарско. В камиона са намерени около 20 куб. м. незаконно отсечена строителна дървесина. Продължават съвместните проверки от служители на ЮЗДП и Регионалната дирекция по горите-Благоевград за установяване произхода на отсечената дървесина.

На 21.11.2022 г. при проверка в един от подотделите, включен в дърводобивен  обект №2124, спечелен от фирма „Диамант Рубин“, са установени незаконно отсечени 27 едроразмерни дървета от дървесен вид „бял бор, възлизащи на общо 28 куб. м. В съседния подотдел също е констатирана незаконна сеч на 16 бр. бялборови с обем 12 куб. м. дървесина. В същия ден на около 2-3 км разстояние от сечището, комисията установява,  разтоварени на купчини на три места строителна дървесина от дървесен вид бял бор, без поставена контролна горска марка.

На 22.11.2022 г. от проверяващите е извършено измерване и транспортиране до базата за задържани материали на изоставената строителна дървесина, която възлиза на общ обем – 43 куб.м.

Във връзка с установените нарушения, от ЮЗДП ще бъдат дадени указания на Държавно горско стопанство-Якоруда да прекрати едностранно сключения договор за продажба на дървесина с фирма „Диамант Рубин“ ЕООД.

При продължаващата полицейска акция, със съдействието на служители от ЮЗДП и РДГ Благоевград в село Конарско, на 22 ноември в двора на жител на селото са установени около 20 куб. метра иглолистни дърва за огрев без документи за произход и поставена контролна горска марка. В хода на проверката става ясно, че служител на ДГС-Якоруда, в нарушение на Закона за горите и подзаконовата наредба, издава електронен превозен билет на собственика на имота с цел дървесината да бъде установена.

Днес от служителя ще бъдат изискани писмени обяснения. Ръководството на ЮЗДП ще разпореди да бъде наложено строго дисциплинарно наказание на провинилия се горски.

                                         

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини