Медико-техническа лаборатория търси да назначи оператор

Медико-техническа лаборатория търси да назначи оператор
Снимката е илюстративна, фото: Pixabay

”Самостоятелна медико-техническа лаборатория СОФ КАД” ООД в качеството си на бенефициент по проект „Закупуване на оборудване, стартиране и пазарна реализация на Високотехнологична зъботехническа лаборатория“ с договор  № BG16RFOP002-2.024-1695- по процедура за предоставяне на беззвездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, търси да назначи:

Позиция по проекта: Оператор, производствено оборудване

Минимални и специфични изисквания:

Образование: Средно специално образование и/или ОКС Бакалавър и/или професионална квалификация с минимален хорариум Информационни технологии и/или преминато обучение за работа със специализирано оборудване/ специализиран софтуер сходни с работата и заеманата длъжност по проекта

и/или Минимум две години професионален опит на сходна позиция

Функции (отговорности и задължения) по проекта:

- Съдейства за дигитално планиране и дизайн на различни видове детайли с CAD и CAM софтуер;

- Оперира с 3D скенер, прилежащият му софтуерен продукт и обработва генерираните файлове;

- Оперира с настроените /ръчно или компютърно/ фрези /милинги за изработка на планираните детайли, преносим компютър;

- Съдейства във всяко техническо отношение на останалите членове на екипа в тяхната ежедневна работа.

Период на заетост (в месеци) -  6 месеца в рамките на проекта и минимум още 6 месеца след приключване проекта;

Часова заетост на персонала - Трудов договор, 4 часа/ден;

Месторабота: гр. Благоевград

Срок на валидност на обявата: 7 календарни дни;

С цел да насърчи наемането лица в неравностойно положение/трайни увреждания, „САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ СОФ КАД“ ООД ще разглежда с приоритет кандидатури на лица с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.

Необходими документи за кандидатстване:
- Автобиография на български език в свободен формат и подкрепящи документи.

Моля, заинтересованите лице да изпращат своята автобиография  на: -  sofiacad01@gmail.com.

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини