Община Сандански нае на работа 36 лица с увреждания

Община Сандански нае на работа 36 лица с увреждания
Снимка: Община Сандански

От месец ноември тридесет и шест неактивни и безработни лица с трайни увреждания бяха назначени в град Сандански за срок от две години по проектите „Обучения и заетост“ и „Обучения и заетост на младите хора“. Кандидатите са били регистрирани в дирекцията „Бюро по труда“.

32 безработни лица над 29 години работят на длъжностите „Портиер“, „Помощник-възпитател“, „Пазач, невъоръжена охрана“, „Чистач/Хигиенист“, „Работник, озеленяване“ и „Работник, поддръжка“. По проекта са разкрити работни места в училищата и детските градини на територията на общината, по населените места от община Сандански, както и в общинския център.

По същия проект предстои да бъдат назначени още 17 лица на длъжностите „Общ работник“, „Пазач, невъоръжена охрана“, Специалист „Младежки дейности“, „Чистач/Хигиенист“ и „Медицинска сестра“ .

При младежите до 29 години са назначени 4 безработни лица на длъжността „Работник, озеленяване“. Приоритетно ще бъдат насочвани безработни младежи до 29 г. включително, които са с установена степен на намалена работоспособност 75 и над 75 на сто. Представители на целевата група по проекта са безработни лица, които задължително трябва да имат регистрация в дирекция „Бюро по труда“.

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини