ТЕЦ "Бобов дол" строи огромен фотоволтаичен парк

Снимки: Пресцентър
Снимки: Пресцентър

50 години след началото на ТЕЦ Бобов дол, този понеделник ще започне строителството на 100 мегавата фотоволтаичен парк.

Инвестиционното намерение е входирано в РИОСВ София на 15 март 2021 год.  Две години отнема подготвителния етап за екологична оценка, ПУП, договор с ЕСО за присъединяване и разрешително за строеж.

Проектът е разделен на няколко етапа, като последният включва и изграждане на батерийно стопанство. Дата на 1-я етап за приключване  на изграждане и въвеждане в експлоатация е 13.12.2023 г.

Конструкцията ще бъде изпълнена от българска фирма с най – голям опит в областта, част от инверторите и панелите вече пътуват към България.

Компаниите партньори за изграждане на ФЕЦ Бобов дол са ЕЛ-КОНСУЛТ ООД -  проектанти, СПИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ ЕООД - консултанти по проекта, Huawei - доставка на инвертори, JA Solar Holding - доставка на панели, , МАТ ООД - изграждане и строителство на конструкция на фотоволтаичен парк, ГРИЙН СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕООД, ЕЛПРОМ Хеви Индъстрис АД,КО ХАУС ЕООД, МЕРИДИАН и Сектрон.

Първоначалната идея е поставянето на 240 000 соларни панела на рекултивирания сгуроотвал „Сухо дере“ с площ 1 228 933 кв.м., като в последствие планираната територия на парка е разширена с още 114 389 кв. м.

Интересен факт, обсъден и с представителите на Европейската комисия на срещата по повод трансформацията на югоизточен въглищен регион е мястото избрано за разполагане на 100 мегаватовия фотоволтаичен парк – изведеното от експлоатация шламохранилище на ТЕЦ Бобов дол.

София Алвеш, директор на „Развитие на административен капацитет и изпълнение на програми II » към  Генерална Дирекция Регионална и градска политика на Европейска Комисия,  Агнес Монфре - Ръководител на «Отдел България, Унгария, Словения » в Генерална Дирекция Регионална и градска политика на Европейска Комисия, заместник ръководителя на «Отдел България, Унгария, Словения» в същата дирекция Жолт Шоколай, Симеон Шенев, ръководител на екип за България, на Отдел „ България, Унгария, Словения“ както и представители на местната власт и експерти от българските институции разгледаха площадката определена за фотоволтаичен парк.

В тази връзка беше повдигната и темата за рекултивация на сгуроотвала. Това е земята, върху която ще бъде разположен ФЕЦ Бобов дол, която е изключително подходяща според всички екологични оценки за тази дейност. С изграждането на фотоволтаичния парк шламохранилището не само ще се използва, но и няма да бъде засегната плодородна земеделска земя.

До края на август месец тази година предстои централата да се присъедини към националната газопреносна мрежа на Булгатрансгаз и да използва природен газ при разпалване на блоковете си. Започва и  изграждане на централа за биогаз с мощност 7 мегавата, за която вече има подписан договор с Зорг Биогаз, компания, която има изградени над 37 подобни инсталации в държави като Германия, Дания, Италия, Словакия, Латвия. Закупени са и 5 газови, които ще бъдат в експлоатация до лятото на 2024 година с обща мощност 42 мегавата. Всичко това ще доведе до замяна на не малка част от използването на въглищата като гориво.

Централата има разработен и идеен проект за изграждане на инсталация с хибридни турбини, работещи на природен газ и водород, с обща мощност 240 MW и инсталиране на електролизери, които ще произвеждат водород за турбините от енергията от фотоволтаичния парк.

ТЕЦ Бобов дол планира процесът на декарбонизация, поемайки и социален ангажимент, като едно от най – големите индустриални предприятия в региона. Справянето на предизвикателствата с очакваната трансформация не само ще запази работните места, но и ще създаде нови такива. Затова вече се работи и по програми с училищата за привличане на бъдещите необходими специалисти.

 

 

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини