Община Разлог с намерение да изгради фотоволтаичен парк върху 730 дка

Снимка: pixabay.com
Снимка: pixabay.com

Община Разлог е с намерение да изгради голям фотоволтаичен парк. По този начин градът отправя поглед към зелената електроенергия -  производство на зелен водород и изграждане хранилище за електроенергия, което да гарантира енергийната сигурност на Разложката котловина. С приходите от тази инвестиция ръководството има амбицията да създаде нов атрактивен парк на 40 декара за жителите и туристите на общината.

Става въпрос за разширение на съществуващ фотоволтаичен парк.  Фирмата инвеститор е „Инвесто Партньрс“ ЕАД и има инвестиционно намерение за надграждане на вече изграден и действащ фотоволтаичен парк с мощност 28,5 MW (33 MWp).

Разширението обхваща 730 декара общински терен. Фирмата има изградена собствена подстанция за високо напрежение, което е гарант, че инвестицията ще бъде осъществена, тъй като няма да бъде изправена пред все по-често срещания проблем на други инвеститори, а именно липса на достъп до електроразпределителната мрежа.
„Оценяваме предимствата на тази инвестиция в зелена енергия и сме внесли предложение в Общински съвет  за учредяване право на строеж за срок от 35 години на 730 декара общински терен, който се състои от пасища, земеделски имоти от нисък клас, които дори не могат да се ползват за пасище, както и други ниски категории ниви“, коментира заместник-кметът Иван Гюров.

Според него ползите за общината ще бъдат безспорни.

„На първо място искам да подчертая и да бъде ясно, че Община Разлог си остава собственик на земята, ние не искаме и няма да прехвърляме cобствеността на земята. Земята си остава общинска, като след 35 години, когато изтече срокът на учреденото право на строеж, общината ще придобие всичко изградено върху нейния терен“, допълни той.

 В рамките на две години от учредяване право на строеж Община Разлог ще получи приходи между 1 100 000 - 1 200 000 лева съгласно конкретната цена, която ще бъде определена с Решение на Общински съвет – Разлог. В тази сума се включват приходите от учредяване право на строеж, както и приходите, които допълнително общината ще получи от различни такси като например издаване на разрешително за строеж, въвеждане на обекта в експлоатация и други. Инвеститорът ще заплати и местен данък в размер на 2,2% от стойността на Учреденото право на строеж. Всички разходи по промяна предназначение на земята, както и за изменение на Общия устройствен план, които са задължителни процедури, ще бъдат за сметка на инвеститора. След промяна на предназначението в урбанизирана територия Община Разлог ще има приходи и от годишен данък на тези 730 декара през целия 35-годишен период.

Инвестиционното намерение на фирма „Инвесто Партньрс“ ЕАД предвижда, освен разширяването на фотоволтаичния парк, също и инвестиции за производство на зелен водород, което е 100% възобновяема чиста енергия. Следващата стъпка е изграждане на хранилище за електроенергия, което да балансира свръхпроизводството пред деня, и да може да бъде гарантирано електроподаване и през нощта. Това ще даде енергийна сигурност и стабилност за подаване на електроенергия, както към жителите, така и към бизнеса на територията на цялата Разложка котловина. Това за в бъдеще ще бъде все по-ценено, по-скъпо и по-трудно да бъде осигурено, смята Иван Гюров.
В момента Община Разлог получава приходи само от приблизително 400 декара от всички тези 730 декара. Годишният приход е в размер на 6 000 лева.

„Ако трябва да изчислим колко приходи бихме получили за 35 години от рента, то сметката показва 210 000 лева“, подчертава заместник-кметът.
Средствата, които Община Разлог ще придобие от учреденото право на строеж за разширяване на фотоволтаичния парк, ще бъдат вложени в изграждането на нов парк на територия от 40 декара.

 

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини