Първа информационна среща «Дестинация Южна Рила»

Admin 17 Август 2018 21:25 Поглед 0
Първа информационна среща «Дестинация Южна Рила»
снимка : ДНП Рила

В местността „Бодрост”(Рила планина) над Благоевград в презентационен образователен център „Еколенд” бе представено темата „Дестинация Южна Рила”. На срещата-презентация взеха участие представители от Областната администрация Благоевград, Община Благоевград, сдружения и предприемачи.

Координаторът на проекта Таня Спасова, директор Дирекция „Биоразнообразие, програми, планове и проекти“ в ДНП „Рила“ посочи основните дейности от проекта, които ДНП ”Рила“ трябва да изпълни, като на първо място е изграждането на Посетителски инфоцентър - Благоевград, който ще бъде изцяло достъпен за хора в неравностойно положение. Той ще е обособен на място, което да обхване голяма част от основния поток от туристи в Областния център и ще се намира в етнографския квартал „Вароша“.

 Ще бъде разработено и поставено в експлоатация специализирано мобилно приложение за наблюдение на биологичното разнообразие. Както и за превенция от бедствия, наводнения  и пожари. Това ще бъде насочено и към по-доброто и гъвкаво административно управление на ДНП „Рила“. Предвиждат се и провеждане на дейности с даване на информация, насочени към хора в неравностойно положение – под надслов: „Парангалица – най-стария горски резерват“. Ще бъдат отпечатани на информационни флаери, както и публикации на „Брайлов писмо” показващ Национален Парк „Рила“ в цялата му красота и величие.  

Цоня Кръстева от сдружение „Форум Балканика” презентира методологическата рамка и продуктът, който се разработва в рамките на проект „Засилване на капацитета на защитени зони, чрез иновативна методология за устойчивост“, с акроним BIO2CARE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г., по който парковата дирекция е бенефициент.

В рамките на информационната среща бе представена и широко разисквана темата, свързана с „Туристически продукт „Южна Рила – разнороден, комплексен, уникален и променящ се”.
Дейностите по Проект BIO2CARE са свързани с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги, включително НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури. Специфичната цел е да се подобри ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие.

Водещ партньор по проекта е Тракийски университет „Демокрит“, Департамент по производствени и инженерни науки, с гръцките партньори Национален парк на Източна Македония и Тракия, Община Нестос, Център за изследване на влажните/биотопни зони в Гърция, Национална конфедерация на хората със специфични нужди. Българските партньори са РИОСВ-Благоевград, ДНП „Рила“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Пирински туристически форум.

Коментари

    Няма добавени коментари!

Напиши коментар:

Въведете кода от картинката!

Още новини