Изграждат компостираща инсталация за отпадъци в Кресна

Admin 12 Януари 2018 10:46 Региона 0
Изграждат компостираща инсталация за отпадъци в Кресна
Снимка: ИлинденПрес, архив

Днес в Кресна ще се проведе първа работна среща по проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."

В срещата ще вземат участие кметовете на трите общини и експерти, за да се бъде потърсена и намерена най-ефективната форма на взаимодействие и партньорство в бъдещата работа по провеждане на обществени поръчки; постигане на заложените изисквания по отношение на капацитета и вътрешната нормативна база в договора за безвъзмездна 
финансова помощ за всяка една от трите общини и синхронизиране на дейностите във фазите на проектиране, строителство и поетапно въвеждане в експлоатация на регионалната система за управление на отпадъците, включително сформиране на съвместно общинско дружество - оператор на създадените по проекта инсталации.

Градоначалниците ангажирани в проекта са убедени, че третирането на битовите отпадъци по екологосъобразен и максимално ефективен начин ще допринесе за изграждането на една значително по-добра среда на местоообитание за хората в трите общини, а резултатите от проекта ще направят региона по-привлекателен за младите хора и за развитието на 
бизнеса.

    

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини