Две дами в битка за старши юрисконсулт на Сандански

Admin 10 Декември 2017 11:34 Региона 0
Две дами в битка за старши юрисконсулт на Сандански
Снимка: ИлинденПрес, архив

Двете кандидатки на конкурса за длъжността „Старши юрисконсулт” към дирекция „Стопанска и инвестиционна политика, проекти и програми“ на община Сандански бяха допуснати до втория кръг. Комисия одобри подадените документи и установи, че имат квалификацията да продължат битката за поста. Минималните изисквания към кандидатите бяха да са висшисти, с образователно-квалификационна степен „Магистър” в областта на социални, стопански и правни науки, с професионално направление „Право” и да имат поне година юридически стаж. Предимство са компютърни умения и работа с правно-информационни системи. Мария Ръждева-Петкова и Евелина Николова трябва да се явят на тест на 19-и декември от 10,00 часа в стая 209 в сградата на общината. Те ще бъдат препитани от комисията по законите, по които ще упражняват своята дейност. Ако издържат успешно теста, ще бъдат още същия ден и на интервю – от 13,30 часа в същата стая в кметството.

Победителят ще организира правно-нормативно обслужване на дейността на община Сандански, ще дава становища по правни проблеми, ще участва в комисии, ще подготвя документи с правно значение. Ще подпомага работата на администрацията при правилното прилагане на законите и подзаконовите нормативни актове. Ще изготвя заповеди, договори, искови молби, писмени защити, жалби, възражения, становища и други процесуални документи регламентиращи дейността на общинска администрация. 

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини