Белица продължава да се обновява. Кметът подписа проекти за 3,8 млн.лв.

Admin 12 Октомври 2017 15:35 Региона 0
Белица продължава да се обновява. Кметът подписа проекти за 3,8 млн.лв.

Тази сутрин кметът на община Белица Радослав Ревански подписа поредните важни проекти в земеделското министерство на стойност 3 800 000 лв.

Проектът„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща  обект СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г./ПРСР /, предвижда полагане на топлоизолация върху сградите на стария и новия корпус на училището, строително монтажни работи по покрив и фасади, строително - монтажни работи в стария корпус и новия корпус, строително- монтажни работи и асфалтиране в двора на училището, изграждането на няколко групи от зелени площи, около които се обособяват места за сядане.

Предвижда се изграждането на игрища за волейбол, баскетбол и футбол, с изкуствена настилка. Предвижда се монтирането на пейки за сядане на няколко места в двора. Предвидено е монтиране на отоплителна инсталация, изграждане на две съблекални с душ и тоалетна обслужващи физкултурния салон, подменят се всички стари врати в корпуса с алуминиеви врати,  а в класните стаи се монтират шкафове за дрехи. Подменят се съществуващите информационни табла в коридорите  с нови. Парапета на централното стълбище се сменя с нов. На двата етажа в корпуса се монтира окачен таван. Изгражда се рампа за инвалиди към югозападния вход на стария корпус и др. строително ремонтни дейности.

Другият много важен инфраструктурен проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица”  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е свързан с подобряване  качеството на живот в община Белица и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична мрежа.

Изпълнението на проекта ще доведе до ефективно, качествено и устойчиво рехабилитиране на уличната мрежа в 5 населени места гр. Белица, с. Бабяк, с. Краище, с. Дагоново и с. Горно Краище с  благоустрояване на уличната мрежа, ул. "Иван Алексов"- гр. Белица , ул. "Даме Груев"- гр. Белица, ул. "9-ти септември"- гр. Белица, ул. "Равен"- гр. Белица, ул. "Симеон Кавракиров",- гр. Белица, улица от "О.Т. 124 до О.Т. 35"- с. Бабяк, улица от "О.Т. 36 до О.Т. 110"- с. Бабяк, улица от "О.Т. 42 до О.Т. 44"- с. Дагоново, улица от "O.T. 41 до О.Т. 19"- с. Горно Краище, улица от "O.T. 23 до О.Т. 59"- с. Горно Краище, улица от "O.T. 113 до O.T. 192"- с. Горно Краище, улица "20-та"- с. Краище, улица от "О.Т. 162а до О.Т. 134" - с. Краище, улица от "O.T. 221 до O.T. 110a" - с. Краище.

      

 

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини