Превръщат болниците в Благоевград в хосписи, премахват 13 легла в Онкологията

Admin 12 Февруари 2016 12:32 Региона 0
Превръщат болниците в Благоевград в хосписи, премахват 13 легла в Онкологията
Заложените промени ще превърнат болниците в обикновени хосписи, смятат лекари, снимка: Областна управа

Областният управител Бисер Михайлов проведе работна среща за обсъждане на принципно приетата на 03 февруари 2016 г. и обявена на сайта на Министерството на здравеопазването Национална здравна карта.

Така предложената за национално обсъждане Национална здравна карта за област Благоевград води до няколко сериозни ограничения, които ощетяват болничната дейност на територията на област Благоевград. Заложените параметри и предложените промени не съответстват на предложенията, приети с Областната здравна карта, изготвена съгласно утвърдената от МЗ Методика.

Вследствие на тези ограничения възникват проблеми с намаления брой болнични легла в различните болници, като в отделенията по кардиология болничните легла са намалени от 80 на 10 броя, в отделенията по ортопедия и травматология от 30 на 10, в отделенията по анестезиология и интензивно лечение от 50 на 10 легла.

Тревожен е фактът, че така разработения проект за Национална здравна карта предвижда премахване на 13 легла за лъчелечение в Онкологичната болница „Св Мина“, което от своя страна би довело до негативни последици за пациентите, тъй като те реално няма да имат възможност да използват новите апаратури за лечение на онкологични заболявания. Областната здравна карта предвиждаше 33 легла, докато в Националната здравна карта не само не се запазват 13 –те легла, но и се премахват изцяло.

Областният управител изрази своята позиция относно проекта на Националната здравна карта и подчерта, че на първо място трябва да бъдат защитени интересите на пациентите, без да бъде ограничавано правото им на достъп до близки болнични заведения.

Д-р Съби Хаджиев, председател на Районната колегия на Български лекарски съюз, изрази експертно мнение, че доболничните нужди донякъде са задоволени в предложения проект, но болничната дейност е ощетена. Той изрази готовност, че на предстоящия Национален съвет на БЛС, който ще се проведе на 19.02.2016г., ще настоява да има корекции в частта на болничните дейности за нашата област.

Експертите от всички институции на срещата изразиха мнение, че болниците в региона ще бъдат превърнати в хосписи и на практика ще бъдат лишени от възможността да привличат специалисти.

Областният управител апелира към трите институции - Регионалната здравна инспекция, Регионалната здравноосигурителна каса и Районната колегия на Български лекарски съюз, които са пряко ангажирани със здравеопазването в региона, до 17 февруари да изпратят експертни становища, които да бъдат съобразени с действителните потребности на болниците , защото не бива да се заявяват примерен брой легла, които в последствие не се използват. „Не бива обаче да очакваме да се запази настоящето положение, защото реформи в сектора задължително трябва да има“, допълни г-н Михайлов.

Директорът на РЗОК -  д-р Ивайло Димитров изрази становище, че проблемът рефлектира и при тях, защото след като НЗК бъде приета в този вариант ще зависи колко и с кого да бъдат сключени договори.

 По повод принципния проект на Националната здравна карта, на 23 февруари ще бъде организирана нова среща, на която ще бъдат разгледани становищата от всички заинтересовани страни на територията на областта и ще се оформи единна позиция, която при всички случаи ще бъде съобразена с интересите на пациентите от област Благоевград.

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини