Бум на проекти на стоматолози за нови кабинети в Пиринско

Бум на проекти на стоматолози за нови кабинети в Пиринско
Снимка: Симитли-център, фото-ОИЦ

Изключително голям интерес проявява дребният бизнес в Благоевградска област към подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони. Това показват резултатите след приключилото предварителното класиране на проектите за услуги и производство. 15 % от проектите, преминали първия етап от оценката по процедура  "Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, са подадени от кандидати, регистрирани на територията на областта и заявили намерение да инвестират европейски средства в Пиринско. 70 от общо 471 одобрени към момента проекти по процедурата за услуги продължават напред към административна оценка за допустимост, съобщават от Областен информационен център - Благоевград.

Най-много от кандидатите – 18, са лекари по дентална медицина, които кандидатстват за финансиране за създаване или обновяване на вече съществуващи дентални кабинети. Голяма част от тях са заявили, че ще работят на територията на общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Сатовча, които често се посещават от гърци с цел ползване на дентални услуги. Други 7 проекта са свързани с инвестиции в разкриване на други лекарски практики и диагностични лаборатории.

Голям е броят и на желаещите да се занимават с авторемонтни услуги. 16 проекта, свързани с такава дейност, са допуснати да продължат напред от оценителната комисия. Сред одобрените на първи етап има и проекти, свързани със създаване на различни спортни центрове – футболни игрища, зала за спортна стрелба, пейнтбол, басейни и фитнес центрове.

Има и проекти с обществено-социална насоченост. Сред тях, наред с различните лекарски практики, са грижите за деца и за възрастни хора. 3 от продължаващите напред проекти от региона касаят създаване на центрове за дневна грижа за деца, а 4 – домове за възрастни хора. По процедурата подкрепа получават и дейности, свързани със създаване и обновяване на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското стопанство, както и развитие на други видове услуги като счетоводство, доставка на интернет, кариерно развитие.

Сред предварително класираните проекти по процедура "Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз”, също има доста разнообразни дейности, които може да бъдат реализирани на територията на областта. Сред тях са създаване и разширяване на дейността на две фабрики за производство на шоколадови изделия – в сатовчанското село Осина и град Разлог. Сред одобрените проекти са и двама кандидати от района на Гоце Делчев, които искат с европейски средства да разширят цеховете си за производство на изделия от камък. На следващ етап от оценката продължават още цехове за производство на обувки в Хаджидимово, за ПВЦ дограма в Гоце Делчев, за мебели в Петрич, за производство на хляб и бетонови изделия.

 

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини