Уволниха директора на ДГС-Кресна заради незаконните пътища

Уволниха директора на ДГС-Кресна заради незаконните пътища
Снимка: ЮЗДП, архив

Директорът на Държавно горско стопанство-Кресна - Димитър Терзиев, от днес е освободен от длъжност. Договорът му за управление е прекратен едностранно и без предизвестие от директора на Югозападното държавно предприятие - инж. Дамян Дамянов. Основание за това е констатирано бездействие, довело до нарушения по чл. 265 от Закона за горите. Припомняме, че във връзка с медийни публикации директорът на ЮЗДП разпореди проверка, която установи нарушения в държавни горски територии, стопанисвани от ДГС-Кресна –изграждане на временни пътища и сондажи.

На служителите на териториално поделение „ДГС Кресна”, изпълняващи длъжността зам.-директор, старши лесничеи и горски надзиратели, допуснали констатираните нарушения на територията на охраняваните от тях участъци, ще бъдат наложени дисциплинарни наказания по Кодекса на труда.

На нарушителя „Пътпроект 2000” ООД, представляван от Любен Симеонов – управител, е съставен констативен протокол и акт за установените нарушения на чл. 265 от Закона за горите. Същият е връчен на фирмата и изпратен в РДГ Благоевград за издаване на наказателно постановление. Санкцията, предвидена за нарушение от юридическо лице по този член, е в размер до 15 000 лв.

За предприемане на всички необходими действия по извършване на проверка, касаеща установяване спазването на законите в Република България, Югозападното държавно предприятие сезира Районна прокуратура гр. Сандански и Окръжна прокуратура гр. Благоевград.     

До назначаването на титуляр временно ДГС-Кресна ще се ръководи от инж. Ваня Мицова - главен лесничей. Проверката в района на ДГС-Симитли още продължава.

Коментари
    Няма добавени коментари!
Напиши коментар:
Въведете кода от картинката!

Още новини